Ez a tolmácsolásfajta elsősorban a jóléti államokban jellemző, különösen jelentős az Egyesült Államokban (mindenekelőtt a mexikói bevándorlók miatt), Kanadában, Ausztráliában, de Nyugat-Európa egyes országaiban is. Magyarországon szintén egyre nagyobb az igény jó szociális tolmácsok iránt, az Ázsiából és Afrikából érkező gazdasági menekültekkel csak az ő segítségükkel biztosítható a kommunikáció. telefonos tolmácsolás német

A konferenciatolmácsolás

német tolmács 19. ker

Az európai országokban legelterjedtebb, és leginkább használatos átfogó tolmácsolásfajta az ún. konferenciatolmácsolás. A konferenciatolmácsok szimultán, konszekutív vagy fülbesúgásos módon dolgoznak, jellemzően nemzetközi konferenciákon és tárgyalásokon (Feldweg 1996). Az konferenciatolmácsok nemzetközi szervezete, a már említett AIIC, az alább ismertetett módon definiálta a konferenciatolmácsolást.magyar német tolmács xix. ker ár ft

A Conference Interpreter is a person who by profession acts as a responsible linguistic intermediary (alone or more often as a member of a team) in a formal or informal conference or conference-like situation, thanks to his or her ability to provide simultaneous or consecutive oral interpretation of participants' speeches, regardless of their length and complexity. (Feldweg 1996:24)ungarisch dolmetscher budapest

További jellemzője a konferenciatolmácsolásnak, mint már láttuk, a közszereplők, intézmények, hivatalok, szervezetek stb. képviselői közötti tolmácsolás. Ez a tolmács részéről feltételezi az intézményrendszerek, jogrendszerek összehasonlító ismeretét, valamint egy nagyon széles körű átfogó általános műveltséget.ungarisch synchrondolmetscher budapest

A médiatolmácsolás

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kap az elektronikus médiában történő tolmácsolás, a televízió és a rádió számos eseményt közvetít egyenesben vagy szervez videokonferenciát, és alkalmaz ennek során tolmácsokat. Sok esetben még filmeket vagy színházi előadásokat is tolmácsok fordítanak.

Kurz a médiatolmácsolás egyik legfőbb jellemzőjeként a felhasználók igényeit és elvárásait említi. Míg a szokásos tolmácsolt helyzetekben a felhasználók általában nagyon megbocsátók a tolmáccsal szem-ben, felmérik munkájának nehézségét, addig a médiában nincs megbocsátás, hiszen ott a közönség viszonyítási alapja nem más mint a professzionális közszereplő, a bemondó vagy a retorikailag iskolázott televíziós személyiség (Kurz 1996). A médiában dolgozó tolmácsok képzésénél tehát különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a retorikai képzésre. A médiatolmácsnak minden esetben professzionális közszereplőnek kell lennie.német tolmács 10 ker

A tolmácsolás átfogó taxonómiája

A tolmácsolásnak az egyes fajták gyakoriságától független átfogó rendszerezésére tett kísérletet a kanadai Brian Harris egy finnországi konferencián kiállított poszter keretében A Taxonomic Survey of Professional Interpreting címmel. A poszter a mód és a funkció alapján csoportosítja az egyes tolmácsolásfajtákat, először dichotomikus, majd lefelé haladva taxonomikus módszerrel.

A tolmácsolás módja alapján először különbséget tesz látható és hallható jelek tolmácsolása között („visual language interpreting és a voice interpreting”). Az első csoportba egyetlen tolmácsolásfajta tartozik a jelnyelv tolmácsolása („sign language interpreting”), amely az utóbbi időben került a kutatók érdeklődésének homlokterébe. A hallható szöveg tolmácsolása tovább tagolódik annak alapján, hogy technikai berendezéssel vagy anélkül történik-e a tolmácsolás. Ha berendezés nélkül történik a tolmácsolása („voice interpreting without equipment”) akkor két alfajtája van: a fülbesúgás („whispering”) és a hangos tolmácsolás („viva voce”). Ez utóbbi bontható tovább összekötő, félkonszekutív, konszekutív vagy összefoglaló tolmácsolásra.

A berendezéssel történő tolmácsolás („voice interpreting with equipment”) lehet szimultán vagy szinkrontolmácsolás, élő feliratozás stb. További osztályozási kritériumokat jelent a tolmácsolás iránya (A-ról B-nyelvre vagy B-ről A-nyelvre), a kódváltás gyakorisága, a tolmácsolási helyzettől való távolság. Ez utóbbi kritérium szerint megkülönböztethető a helyszíni „in situ” és a távolsági „remote” tolmácsolás. A konferenciákon a tolmácsok általában a helyszínen dolgoznak, a médiatolmácsolásnál azonban gyakran előfordul, hogy a tolmács nem láthatja a beszélőt, távol van tőle, hangja is csak telefonon vagy vezetéken érkezik hozzá.