A kódlapok óriási problémát jelentenek, mert kezelésük nem egyértelmű. Ha Windows felhasználóként megnézzük a Vezérlőpulton a Területi és nyelvi beállítások utolsó, Speciális fülén a kódlapkonverziós felsorolást meg a nyelvek kiválasztását, talán átérezzük a probléma súlyát. Amikor még csak a sima ASCII kódolás létezett az angol ABC–re, 128 karakteren, azaz 7 biten, ez még nem jelentett problémát. Problémává akkor vált, amikor a 8 bites kódolásból fennmaradó újabb 128 karakterre minden nemzet be akarta rakni a saját jellegzetes betűit. német fordítóiroda 19. ker

Tovább bonyolította a dolgot, hogy azután megjelent a Unicode, ami gyógyírt jelentett volna a bajra, csak annak meg jóval nagyobb a memóriaigénye. Erre reagálva megalkották például az UTF–8–at, ami egy kompromisszumos megoldás, az ASCII–nál több a helyigénye, a Unicode–nál kevesebb, meg még néhány hasonló megoldás született, és most ott tartunk, hogy többféle kódolás van, és a legtöbb kódoláshoz különféle kódlapok. A Windowsban a magyar az 1250–es kódlapra tartozik, ISO–ban a 8859–2–re, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy megfelelő kódlap nélkül a betűk rosszul jelennek meg. Ha szöveget fordítunk, javaslom az EditPlus2–t (www. editplus.com), mert az figyel erre, és mellesleg kiváló szolgáltatásai vannak (pl. oszlopkijelölés text fájlban, vagy az ismétlődő sorok egyelése). A kódlapokkal elsősorban a szoftveresnek kell foglalkoznia, de ha elfelejtené, a fordító feladata felhívni figyelmét a problémára. A Microsoft Pressnél még régebben megjelent egy könyv, amelynek címe Writiting International Software, kb. 1000 oldal.német melléknévragozás

Ennek a kis könyvnek a keretein belül nem szentelhetünk több figyelmet a lokalizációnak, de akit érdekel a téma, annak jó szívvel ajánlom Bert Esselink: A Practical Guide to Locaization című művét.leghosszabb német szó

3. Gazdasági szakszövegek fordításának sajátosságai

városnézés német nyelven budapest

A gazdasági szöveg igen tág fogalom, az élet minden területén találkozunk ilyen szövegekkel. A bölcsész képzettségű fordítók sokszor megriadnak tőle, pedig a gazdasági szövegek fordítása nem ördöngösség – elég, ha feltételezzük, hogy ezek a szövegek logikusak.magyar-német fordítás kispest

Talán segíthet átlátni a gazdasági szövegeket, ha felállítunk egyfajta szövegtipológiát. Ez a szövegtipológia nem teljes, és nem feltétlen érvényes, de talán segít a fordítók orientálásában. Első megközelítésben soroljuk a szövegeket jogi–gazdasági, leíró és befolyásolási kategóriába!német fordítások ár Ft

A jogi–gazdasági szövegek fordítása nagyon hasonlít a jogi szövegek fordítására, annyi csupán a különbség, hogy míg a jogi szövegek fordításánál a szöveghűség nagyon fontos, a jogi–gazdasági szövegeknél elsősorban az érthetőség szempontjainak kell a fordítást vezérelnie. A jogi–gazdasági szövegek legismertebb kategóriái a következők: 1. gazdasági jelentések, beszámolók, és az ezen alapuló elemzések, 2. szabályzatok (környezetvédelmi, szervezeti és működési, pénztárkezelési stb.).hivatalos német fordítás kispest ár ft

A gazdasági beszámolók általában egy országra vagy egy cégcsoportra jellemzők, és a célszemélynek/célszervezetnek megfelelő részletezettségben tartalmazzák a vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatokat. Ide tartozik a számviteli kimutatásokon alapuló éves beszámoló is, amelynek részei a mérleg, az eredmény kimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés. Az éves beszámoló az államnak szól, és az állam a Számviteli törvényben írja elő ennek minimális részletezettségét. A vállalkozás azonban ezeket a kategóriákat tovább bonthatja. Érdemes a fordítónak beszerezni a munkanyelvein a magyar mérleg és eredménykimutatás sémáit. Ez angol és német fordítással együtt megtalálható Székány András honlapján a http://members.chello.hu/szekany.andras/mix/merleg.pdf címen.

A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés szabadszöveges, törvény csak a minimális tartalmát írja elő. Minden jó fordításnál alapvető, hogy a fordító nagy vonalakban ismerje a témát, amelyről fordít, és a saját fogalmi hálójában el tudja helyezni az egyes fogalmakat. Sok fordító azonban sajnos nincsen tisztában a számvitellel. Igaz, hogy a számvitel bonyolult tevékenység, de egy fordítónak nem kell részleteiben ismernie. Az alábbiakban vállalkozom a lehetetlenre, és megpróbálom a számvitel lényegét egy fordító számára néhány mondatban összefoglalni. A számvitelt egy német szerző úgy aposztrofálta, mint a gazdaság történetírását. A számvitel olyan rendszer, amely megpróbálja a gazdasági tevékenységek egészét átfogni, számszerűsíteni (pénzre váltani) és egységes keretbe foglalni. A számvitel regisztráló jellegű, főleg a múltra vonatkozó információkat rögzít. A számvitelben ún. számlákat használunk az egyes könyvelési tételek regisztrálásához. Ez a számla fogalmi tétel (account), nem az értékesítéssel kapcsolatos számla (invoice). fremdenführung budapest deutsch preis eur

Minden számlának van száma, neve, és két oldala: a tartozik és a követel oldal. A könyvelési tételek szintén tartozik és követel oldalból állnak: a tartozik (T) utáni számlaszámhoz tartozó számlának a tartozik oldalára könyveljük a feltüntetett összeget, míg a követel (K) utáni számlaszámhoz tartozó számlának a követel oldalára könyveljük ugyanazt az összeget. A számláknak lehet tartozik vagy követel egyenlege attól függően, hogy melyik ol-dalon kapunk nagyobb számot, ha az oda tartozó könyvelési tételeket összeadjuk. ungarische phonetik

Az egyenleg értéke pedig a tartozik és a követel oldal különbözetének abszolút értéke. A számlák számát és nevét a vállalkozás (szervezet) számlatükrében találjuk. A számlatükörnek van minimális részletezettsége, amelyet szintén a Számviteli törvény határoz meg (érdemes beszerezni), de ez is tovább bővíthető egyedi igények alapján – például a 9–es számlaosztályban található árbevétel kategória (általában 91) tovább bontható mondjuk 911 belföldi árbevétel, 912 export árbevételre, és a 911 még tovább bontható 9111 Budapestről származó árbevétel, 9112 vidékről származó árbevétel kategóriákra, vagy elkülöníthető akár a központ és a telephely szerint is. A számlaosztály megegyezik a számlaszám első jegyével, és jelentéssel bír; a 0 technikai számlaosztály (bankszámvitelben kiemelt jelentősége van), 1–2–3 követelések, 4 kötelezettségek, 5 költségek költségnem szerint, 6–7 költségek költséghely/költségviselő szerint, 8 ráfordítások, 9 bevételek. ungarisch deutsch zeugnis übersetzung preis eur

Ennek a bevezetőnek a lényege tehát az, hogy a számviteli szöveg, bár vannak törvényben leírt alapjai, a vállalkozásra jellemző szöveg. Ne feledjük el, hogy csak a magyarországi szervezetek vagy külföldi szervezetek magyarországi fióktelepei esnek a magyar számviteli szabályozás hatálya alá! Ugyan az Európai Unióban cél a nemzetközi számviteli standardokkal (IAS) harmonizáló nemzeti szabályozás kialakítása, egyelőre nem mondhatjuk, hogy a különböző országok számviteli szabályozása egységes lenne. Az lAS–sel „vetélkedő” szabvány a GAAP (Generally Accepted Accounting Procedures, Általánosan elfoga-dott számviteli eljárások), amelyet elsősorban az Egyesült Államokban használnak. Ha tehát nem magyarországi szervezetről szóló szöveget fordítunk, nem kell feltétlenül magyarossá tenni a szöveget – ha a szöveg túl magyaros, esetleg hajlamos a célközönség úgy értelmezni, mintha hazai vállalkozásról vagy egyéb szervezetről lenne szó. A nemzetközi számvitel igen bonyolult terület, és szakembereink döntő többségének fogalma sincs a Magyarországon kívüli gyakorlatról. Ha az ügyfél nem elégedett amiatt, mert a fordítás nem magyaros, érdemes megmondani neki, hogy azért nem magyaros, mert a jogszabályi/gazdasági környezet, amelyben értelmezni kell, az sem magyaros. A két szabályozás közötti konverzió, adaptáció már nem a fordító dolga – az még a szakembereknek is kemény dió.ungarisch übersetzung budapest 19. bezirk

Az adózás a számvitelen alapul, de a számvitel szabadsága nem jellemző rá: a társasági adó kiszámításánál például a számviteli kategóriákat korrigálni kell. Ha valaki adózással foglalkozik, az adótörvényt és a helyi adórendeleteket illik beszerezni, kicsit megismerni. Míg a számvitelben található kifejezéseket, például a számlák nevét viszonylag szabadon kezelhetjük, az adózásnak kötött, jogszabályban meghatározott terminusai vannak, amelyek szintén a társadalmi–gazdasági környezet sajátosságai. ungarisch fachübersetzer handel preis eur

Bár úgy tűnhet, ezzel azt sugallom, hogy az adózási kifejezéseket szótárból érdemes kinézni, ez nincs így. Ugyan több–kevesebb sikerrel állítottak össze adózási szótárakat, de mivel ezeknek a kifejezéseknek legtöbbször nincsen ekvivalensük a célnyelven, jó megoldás, ha mi magunk alkotunk értelemszerű megfelelőket. Ez a helyzet azonban változóban van, mióta folyik az Európai Uniós jogharmonizáció. Előkerülnek új kifejezések, mint például a hozzáadottérték–adó, ami meglepheti a fordítót: nem minden VAT/TVA/lVA/Mehrwertsteuer ÁFA, de minden ÁFA VAT. Javasolt az APEH honlapján megkeresni a magyar kifejezések angol fordítását; ugyan a fordítások ott sem tökéletesek sok esetben, de hivatkozhatók.

Ismét felmerül a nemzetközi nyelvhasználat problémája: vajon a fordítónak olyan szöveget kell előállítania, amely tökéletesen beilleszkedik az adott idegen nyelvi kultúrába, vagy olyat, amely némiképp idegenül hangzik? Mindenkinek magának kell választania – mindkettő ellen és mellett szólnak érvek.jogi német fordítás 9. ker